آموزش ویدئویی ایجاد segment اختصاصی برای لیست ها

ورود اطلاعات چندصد هزار ایمیل در لیست ایمیلهای شما در پنل میهن مارکت بسیار ساده انجام میشود ولی در صورتی که بخواهید ایمیلهای خاصی را تفکیک کنید و بر اساس تفکیک انجام شده ارسال ایمیل انجام دهید چه باید کرد!

در اینجا segment ها به کمک شما می آیند و به شما امکان دسته بندی ایمیلهایتان را میدهند

دسترسی به ویدئوهای آموزشی اختصاصی میهن ایمیل مارکتینگ برای اعضا سایت باز میباشد و سایر بازدیدکنندگان امکان دانلود نخواهد داشت.برای دسترسی به ویدئوها باید عضو سایت شده و یکی از پنل های ایمیل مارکتینگ میهن ایمیل را خریداری نمایید

دانلود آموزش ویدئویی کار با segment ها در لیست ایمیل