آموزش ویدئوی ساخت قالب ایمیل

در پنل ایمیل مارکتینگ میهن ایمیل شما امکان طراحی قالب اختصاصی ایمیل به تعداد نامحدود را خواهید داشت .طراحی قالب را میتوانید در محیط پنل خود انجام دهید و یا در نرم افزارهای طراحی HTML و در نهایت فایل خود را آپلود نموده و در پنل از قالب خود برای ارسال ایمیل انبوه استفاده نمایید

دسترسی به ویدئوهای آموزشی اختصاصی میهن ایمیل مارکتینگ برای اعضا سایت باز میباشد و سایر بازدیدکنندگان امکان دانلود نخواهد داشت.برای دسترسی به ویدئوها باید عضو سایت شده و یکی از پنل های ایمیل مارکتینگ میهن ایمیل را خریداری نمایید

آموزش ویدئویی ساخت قالب ایمیل بخش نخست