آموزش ویدئویی ساخت لیست اعضا در ایمیل گروهی

در این آموزش ویدئویی شما روش ایجاد لیست های مختلف را فرا خواهید گرفت .در این لیست ها میتوانید اعضا خود را وارد کنید و لیستی از ایمیل ها را ایجاد کنید تا بتوانید از این لیست ها برای ارسال ایمیل انبوه استفاده کنید

دسترسی به ویدئوهای آموزشی اختصاصی میهن ایمیل مارکتینگ برای اعضا سایت باز میباشد و سایر بازدیدکنندگان امکان دانلود نخواهد داشت.برای دسترسی به ویدئوها باید عضو سایت شده و یکی از پنل های ایمیل مارکتینگ میهن ایمیل را خریداری نمایید

آموزش ویدئویی ساخت لیست اعضا ایمیل گروهی