آموزش ویدئوی ساخت قالب ایمیل بخش دوم

در بخش قبلی آموزش ویدئویی طراحی قالب ایمیل به شما توضیح داده شد و در این آموزش بخش دوم طراحی قالب ایمیل انبوه را مشهده خواهید کرد

دسترسی به ویدئوهای آموزشی اختصاصی میهن ایمیل مارکتینگ برای اعضا سایت باز میباشد و سایر بازدیدکنندگان امکان دانلود نخواهد داشت.برای دسترسی به ویدئوها باید عضو سایت شده و یکی از پنل های ایمیل مارکتینگ میهن ایمیل را خریداری نمایید

آموزش ویدئویی طراحی قالب ایمیل بخش دوم