آموزش ویدئویی ایجاد فرم عضویت و عدم عضویت

برای دریافت ایمیل های جدید و عضویت کاربران جدید در بانک ایمیل خود نیاز به فرم عضویت دارید و همچنین برای خروج کاربران از لیست ایمیل های شما نیاز به فرم عدم عضویت دارید.این فرم ها را حتما در سایت خود قرار دهید تا کاربران به راحتی بتوانند استفاده کنند.

آموزش ویدئویی مورد اشاره در این مطلب به شما یاد میدهد چگونه فرم های مورد اشاره را ایجاد و ویرایش کنید و در سایت خود نمایش دهید

دسترسی به ویدئوهای آموزشی اختصاصی میهن ایمیل مارکتینگ برای اعضا سایت باز میباشد و سایر بازدیدکنندگان امکان دانلود نخواهد داشت.برای دسترسی به ویدئوها باید عضو سایت شده و یکی از پنل های ایمیل مارکتینگ میهن ایمیل را خریداری نمایید

دانلود آموزش ویدئویی ایجاد فرم عضویت و عدم عضویت