آموزش ویدئویی اختصاصی سازی فرم ها

در پنل ایمیل مارکتینگ شما دارای تعدادی فرم آماده از قبیل فرم عضویت در خبرنامه ، فرم خروج از عضویت ، فرم تشکر از عضویت ، فرم تائید عضویت و .. هستید که هر کدام پیام مناسب خود را به کاربر شما نمایش میدهند.

در این آموزش ویدئویی روش اختصاصی سازی این فرم ها آموزش داده میشود تا فرم های بهتری را ایجاد نمایید

دسترسی به ویدئوهای آموزشی اختصاصی میهن ایمیل مارکتینگ برای اعضا سایت باز میباشد و سایر بازدیدکنندگان امکان دانلود نخواهد داشت.برای دسترسی به ویدئوها باید عضو سایت شده و یکی از پنل های ایمیل مارکتینگ میهن ایمیل را خریداری نمایید

دانلود آموزش ویدئویی اختصاصی سازی فرم های ایمیل انبوه