آموزش ویدئویی ارسال ایمیل انبوه و کمپین ایمیل

ارسال ایمیل نبوه و ایجاد کمپین ایمیل در پنل میهن ایمیل از طریق یک ویزارد ساده و بسیر حرفه انجام میشود تا شما تنظیمات ارسال ایمیل انبوه را بر اساس نیاز خود چیدمان کنید

با ایجاد کمپین های ایمیل های تبلیغاتی میتوانید در هر زمان و به هر تعداد به لیست های خودایمیل ارسال کنید

دسترسی به ویدئوهای آموزشی اختصاصی میهن ایمیل مارکتینگ برای اعضا سایت باز میباشد و سایر بازدیدکنندگان امکان دانلود نخواهد داشت.برای دسترسی به ویدئوها باید عضو سایت شده و یکی از پنل های ایمیل مارکتینگ میهن ایمیل را خریداری نمایید

دانلود آموزش ویدئویی ارسال ایمیل انبوه و کمپین ایمیل