افزودن بانک ایمیل در لیست های ایمبل

بعد از ساختن لیست های ایمیل خود اکنون نوبت به ورود دیتابیس ایمیل شماست.برای وارد کردن ایمیل های خود در لیست ها راه حل های مناسبی در پنل ایمیل مارکتنیگ میهن ایمیل قرا گرفته است.

در این آموزش ویدئویی روش ورود ایمیل ها در لیست های ایجاد شده به سه طریق آموزش داده میشود.

دسترسی به ویدئوهای آموزشی اختصاصی میهن ایمیل مارکتینگ برای اعضا سایت باز میباشد و سایر بازدیدکنندگان امکان دانلود نخواهد داشت.برای دسترسی به ویدئوها باید عضو سایت شده و یکی از پنل های ایمیل مارکتینگ میهن ایمیل را خریداری نمایید

دانلود آموزش ویدئویی افزودن ایمیل به لیست ها